Toyota svolává auta v Evropě do servisů

Sdílejte tento článek na Facebooku

Toyota ohlásila svolávací akci v Evropě kvůli možným problémům s plynovým pedálem. Svolává se osm modelů kvůli možné závadě. Seznam svolávaných modelů, včetně časových intervalů výroby:

· AYGO (únor 2005 – srpen 2009)

· iQ (listopad 2008 – listopad 2009)

· Yaris (listopad 2005 – září 2009)

· Auris (říjen 2006 – 5. ledna 2010)

· Corolla (říjen 2006 – prosinec 2009)

· Verso (únor 2009 – 5. ledna 2010)

· Avensis (listopad 2008 – prosinec 2009)

· RAV4 (listopad 2005 – listopad 2009)

Přesný počet vozů, kterých se problém týká, je stále v šetření, ale může se jednat až o 1,8 mil. automobilů. Svolávací akce se netýká žádných modelů značky Lexus, ani žádných dalších modelů značky Toyota.

U některých mechanizmů pedálu akcelerátoru ve výše uvedených modelech může v
ojedinělých případech dojít k mechanickému uvíznutí pedálu v částečně sešlápnuté poloze, případně se pedál může do klidové polohy vracet zpomaleně. K této situaci dochází proto, že některé mechanizmy pedálu se časem opotřebují. V důsledku tohoto postupného opotřebení v kombinaci s některými provozními podmínkami a prostředím může dojít k nárůstu tření v mechanizmu pedálu. Občas pak může docházet k tomu, že pedál klade vyšší odpor při sešlapávání, vrací se jen pomalu do klidové polohy, příp. v nejhorším případě zůstává zaseknutý v částečně sešlápnuté poloze.

Toyota již zjistila, jak tento problém vyřešit, a v současnosti probíhá konečné hodnocení tohoto řešení a jeho potvrzování. Jakmile budou protiopatření potvrzena, Toyota sdělí všem zákazníkům i dalším zainteresovaným stranám podrobnosti nápravných opatření a způsob jejich provedení.

U jednotlivých modelů prodávaných na evropských trzích již byly provedeny změny ve výrobním procesu, kde se nyní používají jiné komponenty. Tato opatření proběhla v rámci politiky neustálého zvyšování kvality. Z těchto důvodů není důvod ani potřeba zastavovat v Evropě výrobu.

Na území Evropy bylo hlášeno jen několik málo výskytů této závady a Toyota Motor Europe neví o žádné nehodě, která by touto závadou byla způsobena.

Přestože se závada vyskytuje jen velmi zřídka, Toyota doporučuje všem zákazníkům, kteří mají jakékoli obavy, aby se obrátili na nejbližšího prodejce vozů Toyota o radu ještě před zasláním pokynů v rámci svolávací akce.

Sdílejte tento článek na Facebooku