Toyota se brání

Sdílejte tento článek na Facebooku

Toyota vyjádřila své vážné pochybnosti o platnosti, použité metodice a důvěryhodnosti pokusu demonstrovat údajné „samovolné zrychlování“ vozu Toyota Avalon, který provedl expert prof. David Gilbert z Univerzity Southern Illinois, a který byl odvysílán v pořadu ABC News a objevil se i na webových stránkách. Z komplexní analýzy provedené celosvětově uznávanou technickou společností Exponent i vlastního testování automobilkou Toyota vyplývají následující závěry týkající se pokusu profesora Gilberta:

• Elektronické systémy vozidla byly několika různými způsoby analyzovány a přestavěny za použití konkrétní posloupnosti kroků a za podmínek, které v reálném provozu nemohou prakticky nikdy nastat bez viditelných důkazů.

• Elektronické systémy vozu Toyota byly aktivně upraveny tak, aby imitovaly stav, kdy je naplno sešlápnut plynový pedál.

• Velmi podobné výsledky byly prokazatelně dosaženy i u vozidel jiných výrobců.

V pokusu odvysílaném 22. února na kanálu ABC prof. Gilbert za asistence redaktora Briana Rosse tvrdil, že odhalil „nebezpečnou“ chybu v elektronickém řídicím systému Toyota, která údajně může vést k neúmyslnému zrychlování vozidla. Den poté pak prof. Gilbert nabídl předběžnou zprávu se závěry svých zkoumání ve svědectví před americkou Sněmovnou reprezentantů, podvýborem pro energetiku a obchod zabývajícím se dohledem a šetřením.

Technici společnosti Exponent, která je jednou z předních amerických poradenských společností pro technické a vědecké záležitosti, ve spolupráci s techniky společnosti Toyota pak pokusy pana Gilberta přezkoumali a zopakovali s reprezentativním vzorkem vozů jiných značek, přičemž dosáhli podobných výsledků.

Ředitelka pro elektronické systémy z Technického centra Toyoty Kristen Tabar shrnuje tři nejvýznamnější sporné body vykonstruovaného pokusu prof. Gilberta. „Za prvé: elektrický obvod, který byl zpětně analyzován a opět zapojen, se nebude chovat stejně jako původně navržený a implementovaný obvod,“ uvedla Kirsten Tabar. „Za druhé: od žádné automobilky by se nemělo očekávat, že má navrhovat postupy detekce uměle vyvolaných událostí, aniž by existovaly jakékoli důkazy o tom, že takové události mohou v reálném světě nastat. „Za třetí: pokud by uměle vyvolané podmínky vytvořené prof. Gilbertem skutečně v reálném světě nastaly, existovaly by o tom zjistitelné důkazy.“

Technici společnosti Exponent a automobilky Toyota nenašli žádné důkazy o tom, že by některý z kroků vyskytujících se v pokusu prof. Gilberta v reálném světě existoval. Samotná skutečnost, že Toyota Avalon použitá prof. Gilbertem v rámci pokusu nehlásila chybový kód diagnostiky proto neznamená, že bezpečnostní závadu nelze detekovat. Totéž platí i pro reprezentativní vzorek vozidel jiných výrobců, které společnosti Exponent a Toyota testovaly.

Toyota je toho názoru, že veřejnost i výbory amerického Kongresu byly pokusem prof. Gilberta a zpravodajstvím ABC News mylně informovány. To dalo vzniknout nepodloženým pochybnostem o bezpečnosti vozidel značek Toyota a Lexus. Toyota je i nadále pevně přesvědčena o dokonalé funkčnosti systému elektronicky regulované škrticí klapky ve svých vozech, přičemž médiím ani Kongresu nebyly doposud předloženy žádné přesvědčivé důkazy o tom, že by tomu bylo jinak. Elektronické systémy ve vozech Toyota jsou vybaveny několikanásobným jištěním, které v případě selhání systému vypne nebo sníží výkon motoru. Ani po zevrubných testech těchto systémů automobilkou Toyota se neukázaly žádné známky nesprávné činnosti, které by mohly vést k neúmyslnému zrychlování.

Sdílejte tento článek na Facebooku