Ustavena expertní skupina k řešení stočených tachometrů

Sdílejte tento článek na Facebooku

Auto ESA ustanovila expertní skupinu a nabízí spolupráci politikům i soukromému sektoru při úpravě legislativy v oblasti stočených kilometrů. Společnost uvítala skutečnost, že se o přetáčení kilometrů hovoří již i mezi politiky a nabízí jim spolupráci, protože s fenoménem stočených kilometrů bojuje již několik let. Společnosr proto využívá systém Autotracer od společnosti Cebia. Tento systém pomáhá výraznou měrou při zjišťování skutečného stavu ujetých kilometrů. Tím bylo odhaleno již několik stovek automobilů, které měly stočený tachometr. Takové vozy nejsou do prodeje přijaty, ale bohužel se tyto automobily nakonec stejně jejich majitelům podaří na trh umístit.

Situace ohledně stočených kilometrů je nejen problémem v rovině finanční, protože kupující zaplatí za vůz více, než by ve skutečnosti měli, ale také problémem bezpečnostním. Může se totiž stát, že nový majitel vozu se stočenými kilometry v domnění, že ještě nenastal okamžik některého servisního úkonu, tento úkon neprovede. Tato skutečnost ale může mít fatální následky. Například výměna rozvodového řemene nebo brzdové kapaliny má jasně stanovené servisní intervaly. Nedodržení těchto intervalů může vést k poškození vozu, případně nehodě.

Vzhledem k závažnosti celé problematiky a k počtu automobilů, které mají stočený tachometr, ustanovila Auto ESA expertní skupinu, která připravuje materiály určené jako podklady pro případnou legislativní úpravu prostředí obchodu s ojetými automobily. Mezi hlavní okruhy, kterými se expertní skupina zabývá, patří především následující témata:

Stanovit tachometr jako státem uznávané, cejchované, měřidlo s definováním oprávnění výměny tachometru definovanými a certifikovanými subjekty

Usilovat o zřízení Celoevropské databáze evidence najetých km, údaje z STK, atd.

Povinnost předkládat notářsky ověřenou plnou moc nebo kupní smlouvu při převodu automobilu

Zavést trestní sazbu za účelovou výměnu tachometru

Sdílejte tento článek na Facebooku