Opuštěná společnost, aneb Česká cesta od Masaryka po Babiše

Sdílejte tento článek na Facebooku

Je Česko zemí humanismu, evropanství, svobody, otevřené diskuse a občanské společnosti? Proč zrovna dnes tolik lidí tyto ideje odmítá či zpochybňuje? Erik Tabery klade v knižní eseji Opuštěná společnost spoustu otázek a zároveň vysvětluje, v čem spočívá úspěch domácích i světových populistů, proč lidé věří konspiračním teoriím, popisuje vliv sociálních sítí nejen na politiku a poukazuje na probíhající střet generací. Výraznou část knihy věnuje dvěma konkrétním osobnostem české politiky – Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi.

„Tato kniha je nejen úvahou nad současností, ale tak trochu i rozmluvou s minulostí o budoucnosti,“ charakterizuje Tabery knihu, na které začal pracovat před čtyřmi lety. „Přijde mi podstatné naslouchat radám našich předků, které oni sice nemohou vyslovit, protože už nejsou mezi námi, ale jejich myšlenky nebo činy máme dobře zaznamenané,“ říká. Paralely k dnešku tak hledá v historii Československa a inspirací mu jsou úvahy Ferdinanda Peroutky, Václava Černého, Václava Havla nebo T. G. Masaryka.

Opuštěná společnost je pro Taberyho tím, čím je Tyranie pro historika Timothyho Snydera. Zatímco Snyderova Tyranie je především údernou příručkou poučeného občana, Tabery na téměř 300 stranách popisuje dobrodružnou českou cestu od vzniku republiky po současnost a zasazuje dnešní politické a společenské události do historického a evropského kontextu. Tematické i myšlenkové prolnutí obou knih ukazuje, že obavy o svobody občanů a vývoj demokracie nejsou vázány na čas ani prostor. Existují ve Spojených státech i v Česku, existují dnes a existovaly už za první republiky.

Erik Tabery je šéfredaktorem týdeníku Respekt, ve kterém působí už dvacátý rok. Píše zejména politické komentáře a analýzy. V roce 2003 obdržel cenu Novinářská křepelka pro žurnalisty do 33 let; roku 2009 získal Cenu Ferdinanda Peroutky a o dva roky později i Novinářskou cenu.

Sdílejte tento článek na Facebooku