Jak porozumět sobě i kolegům, jak si vytvořit manažerský styl? Typologie osobnosti pro manažery odpoví na nejednu otázku

Sdílejte tento článek na Facebooku

Pro zvládnutí manažerské pozice potřebujeme řadu dovedností a schopností, přičemž mnohé z nich závisí na tom, jak dokážeme jednat se svým týmem, kolegy, podřízenými, ale i nadřízenými. Pochopit důležité souvislosti pomůže kniha Michala Čakrta, Typologie osobnosti pro manažery, která vychází v nakladatelství Portál.

Úspěšná a léty prověřená kniha významného domácího autora, poradce a trenéra vychází z typologie osobnosti, která je založená na teorii C. G. Junga a je velmi oblíbená zejména ve firemním prostředí. Publikace nabízí nástroje, jak na základě poznání typů porozumět sobě samým a uvědomit si vlastní manažerský a pracovní styl, abychom mohli dobře komunikovat, řešit problémové situace, zacházet se změnami a jednat proaktivně. Schopnost vyváženě používat vlastní psychické preference a být si vědom svých odvrácených, méně vyvinutých stránek je prvním krokem k spokojenosti a úspěchu. Potom budeme moci lépe chápat a přijímat i druhé, např. kolegy, nadřízené či členy svého týmu, a uvidíme, že to, co je jiné, není nezbytně horší, ale naopak nás může vhodně doplňovat. Poznání osobnostní typologie tedy vede k lepšímu vyladění na vzájemné schopnosti a potřeby.

PhDr. Michal Čakrt je konzultant a lektor. Je absolventem oboru sociologie a ekonomie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Manažerské a psychologické vzdělání získal na Harvard Business School v Bostonu a na University of California, Irvine. Působil v poradenské agentuře CAPA, CMC Graduate School of Business, Swiss Business School a v mnoha dalších institucích u nás i v zahraničí. Je autorem řady knih zejména na téma typologie osobnosti.

Sdílejte tento článek na Facebooku