Ženy v ČR vydělávají o 28 % méně než muži, léty praxe rozdíl narůstá

Sdílejte tento článek na Facebooku

Internetový portál Platy.cz, který se specializuje na srovnávání výše mezd a platů napříč segmenty, profesemi a pracovními pozicemi, připravil analýzu na téma Jaké jsou aktuální rozdíly v platech mužů a žen. Ženy v České republice vydělávají v průměru o 28 % méně než muži. Největší rozdíly jsou v Praze, nejmenší pak na Vysočině. V mezinárodním srovnání jsme na tom podobně jako na Slovensku, ale lépe než v Polsku, kde je rozdíl 36 %.

Celkové průměrné měsíční ohodnocení, včetně odměn či 13. platu, je podle dat portálu Platy.cz v České republice v případě mužů 61 256 Kč, u žen pak necelých 44 259 Kč. To představuje v průměru o 28 % méně.

Rozdíl se prohlubuje s růstem zkušeností

Z analýzy také vyplynulo, že rozdíl v platovém ohodnocení se zvětšuje spolu s počtem odpracovaných let. V případě praxe do jednoho roku vydělávají ženy v ČR měsíčně v průměru o 20 % méně. Když už mají pracovní zkušenosti v rozmezí 6 – 10 let, hovoříme o 30% rozdílu, který v praxi činí více než 20 tisíc korun.

Největší rozdíly v platech mezi muži a ženami je v Praze, následuje Jihočeský kraj a Jihomoravský kraj. Naopak nejmenší rozdíly jsou na Vysočině.

Ženy častěji pracují v hůře placených oblastech

Jedním z důvodů mzdové nerovnováhy je i to, že ženy u nás často pracují v oblastech, kde jsou nižší platy. Mnohem častěji než muži působí například ve školství či administrativě, které patří mezi 10 nejhůře placených oblastí. Převaha žen je také ve zdravotnictví a také v sektoru lidských zdrojů.

Naopak muži u nás dominují na pozicích, které jsou mezi nejlépe placenými. Nad ženami výrazně převažují ve vrcholovém managementu, informačních technologiích i managementu firem a organizací, které jsou v TOP 4 nejlépe placených oblastech ČR.

Platy žen také ovlivňuje mateřská dovolená, rodičovská dovolená, na kterou u nás stále mnohem častěji nastupují ženy než muži, nižší sebevědomí při vyjednávání o vyšším platu v zaměstnání či při diskusi o mzdovém ohodnocení na pracovním pohovoru.

Nejmenší rozdíl je ve Slovinsku – 13 %, největší pak v Polsku – 36 %

Pokud se podíváme na mezinárodní srovnání, u našich sousedů na Slovensku je rozdíl o něco menší než u nás, a to 25 %. Mezi evropskými zeměmi, ze kterých jsou dostupná data portálu Paylab.com, hlásí nejmenší rozdíl Slovinsko, necelých 13 %. Menší než 20% rozdíl v platech mužů a žen je i v Chorvatsku, Estonsku a Maďarsku. Naopak výrazně hůře jsou na tom ženy v Polsku, které vydělávají v průměru o 36 % méně než muži.

Zdroj a foto: Aspen

 

Sdílejte tento článek na Facebooku