I u mužů klesá s věkem plodnost

Sdílejte tento článek na Facebooku

Dosud se předpokládalo, že plodnost muže zůstává zachována až do vysokého věku v podstatě beze změny. Bylo by to logické, protože narozdíl od žen, které mají vajíčka vytvořena již v okamžiku narození a nová se netvoří, se zásoba spermií u mužů neustále obnovuje. Výsledky klinických studií ale ukázaly, že s rostoucím věkem muže se snižuje kvalita jeho ejakulátu – klesá jeho objem, celkový počet spermií, počet pohyblivých spermií i zastoupení morfologicky normálních spermií. S věkem se tudíž plodnost i u mužů zhoršuje.

Vyšší věk mužů v době početí může negativně ovlivnit vývoj plodu a také budoucí zdravotní stav dítěte. Mezi první onemocnění, která se sledovala u dětí starších otců, patřila achondroplasie, onemocnění, při kterém dochází k růstovým poruchám. Některé rozsáhlé epidemiologické studie z poslední doby zjistily, že u dětí otců starších 45 let se více než u dětí mladších otců objevují během života psychické poruchy (např. schizofrenie) nebo i některá vzácná nádorová onemocnění. Jednou z možných příčin mohou být právě méně kvalitní spermie.

Podařilo se také prokázat, že ženám se starším partnerem trvá delší dobu, než u nich dojde k úspěšnému oplodnění. „V jedné studii, která proběhla ve Velké Británii, trvalo oplodnění průměrně 22,5 měsíců u skupiny žen mladších 25 let a jejich partnerů starších 45 let. Oproti tomu stejně staré ženy s partnery mladšími 25 let otěhotněly maximálně do šesti měsíců,“ popisuje bioložka RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D. z imunologické laboratoře Centra lékařské genetiky a reprodukční medicíny Gennet v Praze.

Ke zjištění kvality spermií se běžně využívá mikroskopické vyšetření, tzv. spermiogram. Může se však stát, že ani při jeho normálních hodnotách nejsou spermie dostatečně kvalitní na to, aby oplodnily vajíčko. Proto je vhodné toto vyšetření doplnit moderními metodami, které zkoumají další vlastnosti spermií, a mezi něž patří vyšetření apoptotických, tedy odumírajících spermií. Apoptóza je zcela přirozený proces, během kterého dochází v organismu muže k nezbytnému a bezpečnému odstranění nadpočetných spermií, které neoplodnily vajíčko. Problém nastává v okamžiku, kdy se tento proces nastartuje příliš brzy (např. kvůli infekci) a kvalitních spermií je díky tomu v čerstvém ejakulátu málo. Vyšší počet odumírajících spermií byl v laboratořích kliniky Gennet prokázán u 37 % mužů starších 40 let, v mladším věku byl nadměrný výskyt apoptotických spermií méně častý.

Plodnost muže negativně ovlivňují i nezdravý životní styl (kouření, nadváha, nevyvážená strava, nedostatek pohybu), různá onemocnění (např. infekce močových cest), ale také některé genetické či vývojové vady. U starších mužů mohou mít na plodnost vliv i změny v hladinách hormonů.

Sdílejte tento článek na Facebooku