Ford testuje technologie budoucnosti

Sdílejte tento článek na Facebooku

Společnost Ford Motor Company zahajuje testování automobilových komunikačních technologií budoucnosti v reálných podmínkách. Jde o součást jejího výzkumného programu, zaměřeného na rozšíření možností komunikace jak mezi jednotlivými automobily, tak mezi automobily a prvky dopravní infrastruktury na evropských silnicích a dálnicích. Součástí flotily 120 vozidel určených k testování dvou desítek experimentálních asistenčních technologií je i skupina 20 speciálně vybavených modelů S-MAX. Spolu s ostatními automobily se zúčastní čtyřletého výzkumného projektu „Safe Intelligent Mobility – Testfield Germany“ (Bezpečná inteligentní mobilita – testovací oblast Německo), označovaného také jako simTD. Cílem projektu je lépe porozumět potenciálu inteligentních komunikačních systémů ke zvýšení osobní mobility a bezpečnosti dopravy.

„Tento výzkum je klíčový pro rozvoj nové generace asistenčních technologií automobilů Ford. Přinese prospěch zákazníkům společnosti Ford, ostatním účastníkům silničního provozu i životnímu prostředí,“ říká Christian Ress, technický expert z evropského střediska společnosti Ford pro výzkum a pokročilé technologie.

Odborníci očekávají, že použití těchto technologií přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Pracovníci Evropského výzkumného střediska společnosti Ford v německých Cáchách a výzkumníci z projektu simTD doposud testovali nové technologie v laboratorním prostředí. Nyní se tedy jejich výzkum zaměřil na veřejné komunikace.

Mezi technologie testované v rámci výzkumného projektu simTD patří:

•Elektronické brzdové světlo – v případě prudkého brzdění vyšle automobil patřičný signál k vozidlu, které jede za ním. Systém je funkční i tehdy, pokud druhý jedoucí automobil není s prvním automobilem ve vizuálním kontaktu (například pokud první automobil prudce brzdí za zatáčkou). Společnost Ford vede vývoj a integraci této aplikace.

•Systém varování před překážkou – umožňuje, aby automobil informoval ostatní účastníky silničního provozu o existenci potenciálně nebezpečné překážky na vozovce, o její poloze a typu.

•Systém rozpoznávání dopravních značek – je ve stálém kontaktu s centry řízení dopravy a získává aktualizovaná data o rychlostních limitech, dočasných omezeních a objížďkách. Stejně tak řidiči poskytuje informace o dopravních omezeních, jako jsou například upravené rychlostní limity nebo změny přednosti v jízdě v aktuální či blížící se lokalitě.

•Informační systém o vývoji dopravní situace – poskytuje přesné prognózy stavu dopravy, založené na komplexních informacích. Součástí prognóz je i tvorba pravděpodobných scénářů vývoje dopravní situace a jejich neustálá aktualizace.

•Přístup na internet – umožňuje řidiči například rezervaci parkovacího místa a zaplacení za něj během jízdy.

Rozsáhlé využívání podobných technologií je součástí strategie „Plán mobility“, kterou letos v únoru na barcelonském kongresu Mobilní svět představil Bill Ford, předseda dozorčí rady společnosti Ford Motor Company. „Plán mobility“ odhaluje, jak Ford předjímá možné komplikace, jimž bude svět do roku 2025 čelit v souvislosti s růstem populace a urbanizace, a jakými způsoby je navrhuje řešit.

Náklady na realizaci projektu simTD činí asi 53 milionů eur. Částkou 30 milionů eur na jeho podporu a propagaci přispěly německé Spolkové ministerstvo hospodářství a technologie a Spolkové ministerstvo vzdělání a výzkumu.

Projekt je dále podporován investicemi do infrastruktury od Spolkového ministerstva dopravy, výstavby a bydlení a z rozpočtu spolkové země Hesensko. V konsorciu jsou zastoupeni reprezentanti všech velkých zájmových skupin včetně firem Audi, BMW, Daimler, Ford, Opel, Volkswagen, Bosch, Continental, Deutsche Telekom, operátorů regionální infrastruktury a německých výzkumných institucí (Technická univerzita Mnichov, Technická univerzita Berlín, Univerzita Würzburg, Fraunhoferův institut).

Sdílejte tento článek na Facebooku