Co dělat při dopravní nehodě v zahraničí

Sdílejte tento článek na Facebooku

Vzhledem k letošním událostem v letecké dopravě a k celkově zhoršené ekonomické situaci lze předpokládat, že hodně Čechů vyrazí letos na dovolenou k moři autem. V méně známém prostředí si někteří motoristé nejsou jistí, jak postupovat v případě nehody. Řidičům cestujícím do zahraničí proto přinášíme rady, jak postupovat, pokud dojde k dopravní nehodě.

Před cestou

Územní platnost povinného ručení a havarijního pojištění záleží na tom, jakou jste si zvolili ve smlouvě. Povinné ručení platí na území dle zelené karty, u havarijního pojištění to bývá většinou Evropa, ale sjednat si lze jen území ČR. Před cestou si tedy nejdříve ověřte, jakou územní platnost smlouvy máte. Pokud nemáte sjednané celoroční havarijní pojištění, může pro vás být řešením krátkodobé havarijní pojištění. Povinné ručení nebo havarijní pojištění vždy kryje zdarma určitý rozsah asistenčních služeb, ale nabídky jednotlivých pojišťoven se liší. Některé pojišťovny práci mechanika na místě nehradí nebo pouze do určité výše.

Rozhodně nezapomeňte na…

Ať už budete viníkem nebo poškozeným, oznamte nehodu policii. Pokud policie nehodu nebude prošetřovat, vyplňte formulář „Záznam o dopravní nehodě“. Máte-li možnost, vyfotografujte místo nehody, poškozené vozidlo, všechny ostatní způsobené škody a celkovou situaci.

Záznam o dopravní nehodě

Pokud jste v roli poškozeného a škoda bude hrazena z povinného ručení viníka, napište si jeho jméno, adresu a registrační značku vozidla a zjistěte si, u které pojišťovny je pojištěn. Pokud nehodu zaviníte vy, bezprostředně po nehodě (nejlépe ještě v době pobytu v zahraničí) kontaktujte příslušnou národní kancelář „povinného ručení“ (kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách: www.cobx.org. ) a dohodněte se s ní na dalším postupu. Rozhodně si nezapomeňte na cestu přibalit zelenou kartu!).

Pro záznam o dopravní nehodě zkuste použít tiskopis v jazyce země, kde škoda nastala, nebo v jazyce dalšího účastníka nehody. Nebudete-li jej mít k dispozici, nevadí, použijte váš v češtině, který byste měli vozit všude s sebou jako vybavení vašeho vozu. Vyplňte čitelně všechny body, volná pole proškrtněte. Nezapomeňte uvést všechny svědky nehody, označit místa poškození vozidel, vyplnit součet označených políček, určit vozidla a označit hlavní a vedlejší silnice, uvést počet příloh. Záznam musí být podepsán všemi účastníky nehody! Všechny kopie se musí shodovat, nic proto nedoplňujte dodatečně. A nepodepisujte nic, čemu nerozumíte, případně doplňte své vyjádření v češtině.

Co s poškozeným vozidlem

Počítejte s tím, že policie v některých státech může nařídit odtah vašeho poškozeného nebo porouchaného vozidla z důvodu zajištění bezpečnosti provozu, nebo když dojde ke zranění řidiče a jeho transportu do nemocnice. V tom případě si od policie zajistěte dokument o šetření události.

Pravděpodobnější však je, že si odtah vozidla budete zajišťovat přes asistenční službu vaší pojišťovny, případně si vozidlo necháte v zahraničí opravit. V případě opravy vozidla lze doporučit fotodokumentaci škody, ve které nesmí chybět dvě úhlopříčné fotografie vozidla jako celku, registrační značka, VIN vozidla a detaily poškozených částí vozidla. Nezapomeňte si převzít fakturu od zahraniční opravny a zdokumentovat poškozený díl. Je-li to vzhledem k velikosti náhradního poškozeného dílu možné, dopravte jej zpět do ČR.

Asistenční služba

Nehoda v zahraničí, zvláště při dovolené, není ničím příjemným. Vaší první pomocnou rukou jsou asistenční služby, které bývají součástí každé smlouvy o povinném ručení i havarijním pojištění. Kontaktujte je co nejdříve přímo z místa události. Operátor bude při hovoru potřebovat číslo vaší pojistné smlouvy, RZ vozidla, popřípadě jeho VIN. Dále vás operátor požádá o popis situace na místě, kde je vozidlo a v jakém je stavu, je-li potřeba odtah, vyproštění nebo práce mechanika, dále na vznik a rozsah škod a na hmotnost vozidla. V případě poškození vozidla vám asistenční služba pomůže s odtahem do nejbližšího autorizovaného servisu, kde dojde buď k úplné, nebo provizorní opravě. S asistencí můžete počítat i v případě potřeby sešrotování vozidla, nebo jeho uskladnění a následného odtahu do ČR.

Konečně doma…

Po návratu z ciziny neprodleně telefonicky informujte o nehodě svoji pojišťovnu, která se postará jednak o proplacení škody poškozenému z vašeho povinného ručení, jednak o náhradu škody na vašem vozidle, máte-li uzavřené havarijní pojištění.

Sdílejte tento článek na Facebooku