Vzdělané ženy prodlužují život svým partnerům

Sdílejte tento článek na Facebooku

Vzdělání ženy ovlivňuje nejen délku jejího života, ale i délku života jejího partnera. Zdá se tedy, že muži, kteří hledají jen hezkou tvářičku a na mozku jim moc nezáleží, riskují život.

Různé studie ukazují, že délka života není daná jen genetikou. Tato studie prokázala, že ji ovlivňuje i vzdělání partnerky. Vědci ze Stockholmské univerzity analyzovali údaje týkající se 1,5 miliónu zaměstnaných lidí ve věku 30 až 59 let v průběhu třinácti let. Zjistili, že vzdělání má jasný vliv nejen na příjem a druh zaměstnání, ale i na pravděpodobnost předčasného úmrtí.

Vědci zkoumali příčiny předčasného úmrtí v důsledku například rakoviny, srdečních chorob a mrtvice. Ukázalo se, že vzdělanější ženy jsou si lépe vědomy zdravých jídelních návyků i různých možností léčby, a tím ovlivňují délku života partnera.

„Ženy se tradičně více starají o domov než muži. Proto je ženino vzdělání důležitější pro životní styl rodiny – například co se týče zdravého stravování -než mužovo vzdělání,“ tvrdí autoři studie zveřejněné v Journal of Epidemiology and Community Health.

Podle listu Metro se ale také ukázalo, že mužův příjem ovlivňuje délku života obou partnerů, „zřejmě proto, že muži přispívají k příjmu rodiny větším dílem, a proto více ovlivňují celkový životní standard“.

Autoři dospěli k závěru, že „pro muže je ohledně délky života vzdělání ženy důležitější než jejich vlastní vzdělání“.
Ukázal to model, do něhož zahrnuli i sociální postavení muže. Vzdělání ženy a mužovo sociální postavení má také celkový velký vliv na úmrtnost žen v důsledku chorob krevního oběhu.

Sdílejte tento článek na Facebooku