Vypadá jako opilec? Může být postižen mrtvicí!

Sdílejte tento článek na Facebooku

Povislý koutek na jedné straně úst, potíže s mluvením nebo rozuměním, neschopnost ovládat pravou nebo levou ruku či nohu na jedné straně těla, špatná koordinace pohybů nebo závratě. To nejsou příznaky nadměrné konzumace alkoholu nebo omamných látek, ale symptomy cévní mozkové příhody (CMP) neboli mozkové mrtvice. Pokud si jich všimnete u sebe nebo svých blízkých, v tu chvíli začíná závod s časem. V opačném případě může člověk zůstat celoživotně postižený, nebo mu hrozí i smrt. Pokud však zareagujete včas a po projevení prvních příznaků mrtvice se postižený dostane do specializovaného zdravotnického centra do 4,5 hodiny, šance na uzdravení s minimálními následky se výrazně zvýší.Na otázky spojené s cévní mozkovou příhodou vám odpovídá MUDr. Aleš Tomek, primář Neurologické kliniky UK 2. LF a FN Motol.

Alkohol nebo mrtvice?

První příznaky mrtvice si lidé velmi často pletou s projevy opilectví a postiženým lidem proto nechtějí pomoci. Anebo je pro jejich krátké trvání přehlédnou či nad nimi mávnou rukou. Víte však, co se děje v mozku, když se mozková mrtvice poprvé projeví? A proč je důležité jednat rychle?

Při cévní mozkové příhodě přeruší krevní sraženina přívod kyslíku a živin do určité části mozku. Pokud je nedostatek kyslíku dlouhodobý, začnou buňky postupně odumírat (v nejbližším okolí postiženého místa odumírají i několik hodin). Čím později se postižený dostane do specializovaného centra, tím jsou následky horší.

Nejčastější příznaky cévní mozkové příhody

– náhlá slabost nebo plné ochrnutí
– bolest, pocit „mravenčení“, ztuhlosti nebo jiné nepříjemné pocity na jedné straně těla, včetně obličeje, nebo pouze na horních či dolních končetinách
– problémy s řečí, artikulací, neschopnost porozumět ostatním lidem, zapomínání slov, nesouvislé vyjadřování, neustálé opakování jednoho slova nebo slabiky
– problémy s polykáním, především tekutin, zakuckávání se
– náhlá zmatenost, dezorientace ve známém prostoru nebo čase, nepřiměřené reakce
– náhlá porucha zraku na postižené polovině těla, dvojité vidění, pokles víčka na postižené straně
– náhlý pád, závratě, problémy s udržením rovnováhy a koordinací pohybů,
– náhlá prudká bolest hlavy bez zjevné příčiny, často spojená s bolestí a ztuhlostí šíje, nevolností a zvracením.

Tři kroky k odhalení příznaků mrtvice

Pokud máte podezření na cévní mozkovou příhodu u někoho ve svém okolí, udělejte s ním několik jednoduchých cvičení. Požádejte ho, aby předpažil obě ruce. Ruka na postižené polovině těla klesne dolů. Člověk s příznaky cévní mozkové příhody se také nedokáže usmát nebo zahvízdat, protože nedostatek kyslíku v mozku ovlivňuje i ovládání mimických svalů ve tváři. Postižený také nedokáže říct jednoduchou básničku a jeho řeč je často nesrozumitelná.

Naučte se rozpoznat první příznaky cévní mozkové příhody

Tvář

Požádejte dotyčného, aby se usmál a ukázal zuby. Člověk postižený cévní mozkovou příhodou má povislý jeden ústní koutek. Pokud se usměje, ústní koutky nebudou symetrické.

Ruce

Požádejte dotyčného, aby natáhl ruce před sebe a otočil je dlaněmi dolů. Ochrnutá ruka obvykle rychle klesá.

Řeč

Požádejte dotyčného, aby řekl jednoduchou větu, například: „Starého psa novým kouskům nenaučíš.“ Člověk s cévní mozkovou příhodou toho není schopen, nebo bude slova komolit. Anebo vůbec nepochopí, co po něm chcete.

Závod s časem o záchranu mozku

Pokud zjistíte některý z příznaků, neváhejte a ihned volejte záchrannou službu. Na dispečinku zmiňte své podezření na mozkovou mrtvici. Sanitka pacienta odveze do nejbližší nemocnice zaměřené na léčbu pacientů s cévní mozkovou příhodou. Na základě výsledků všech vyšetření, například počítačové tomografie, magnetické rezonance, rozboru krve a moči odborníci stanoví diagnózu a zvolí vhodnou léčbu.

Cévní mozková příhoda postihne každý rok v České republice až 50 tisíc lidí. Každý třetí na její následky zemře. Velká část pacientů, kteří přežijí, se potýká s více či méně těžkým postižením způsobeným touto nemocí.

Sdílejte tento článek na Facebooku