Víme, jaké jsou trendy v autoprůmyslu v roce 2024 podle řady odborníků

Sdílejte tento článek na Facebooku

Automobilový svět se neustále vyvíjí, stále drží krok s technologickým pokrokem a dalšími vlivy. Jaké budou hlavní trendy v roce 2024? Každopádně budou pod vlivem technologií, udržitelnosti a ochrany před hackerskými útoky.

Další vzestup elektromobilů a hybridů

Očekává se, že v roce 2024 se budou elektrická vozidla i hybridní vozy na trhu prosazovat zase o něco více. S velkými investicemi lídrů trhu do vývoje se tyto vozy stávají dostupnější a technologicky vyspělejší. Některé z hnacích sil zahrnují iniciativy v oblasti udržitelnosti, významný pokrok v technologiích automobilových baterií a rostoucí dostupnost nabíjecích portů pro elektromobily v domácnostech, na pracovištích a ve veřejných prostorách. Vylepšení bateriových technologií pak prodlouží dojezd elektromobilů a zmírní tak jedno z hlavních omezení.

„Vedle elektromobilů poroste i využití hybridního pohonu. V ČR, kde zatím není hustá síť dobíjecích stanic, hybridní pohon dává jistotu dojezdu v kombinaci s ekologickým řešením, říká ředitel českého zastoupení Anytime Milan Beutl.

Mobility as a service

Trendem, který nabírá na síle je Mobility as a service (MaaS). Jedná se o koncept, který umožňuje uživatelům plánovat, rezervovat a platit nejrůznější formy dopravy jako službu a většinou prostřednictvím aplikací. Principem této formy je, že uživatel dopravní prostředek, ať už se jedná o automobil, kolo či nějaký jiný, nekupuje, ale pronajme si jej jen na dobu používání.

„Tato forma užívání dopravních prostředků prostřednictvím sdílení láká stále více lidí. V případě potřeby operativně využijí specializované půjčovny či služby zaměřené na sdílení, “ říká Michal Černý ze společnosti Audiopro.

Samoobslužné tlakové myčky

Další rozmach v roce 2024 zaznamená rozšíření samoobslužných boxů s profesionálními tlakovými myčkami. Lidé si zde bez většího čekání, které často obnáší mytí kartáči v boxu, zde vyčistí sami svůj automobil, ještě navíc za cenu levnější, než je mytí kartáči. „Hlavní výhodou tohoto způsobu mytí automobilu je, že majitel vozu má větší variabilitu mytí, může se více zaměřit na znečištěnější partie vozu. Tlak vody je navíc tak velký, že dokáže umýt i hodně zažrané nečistoty. Tyto myčky jsou také většinou levnější než klasické automyčky a mají často nepřetržitý provoz. Jedná se však o fyzicky náročnější variantu a je nutné mít určité znalosti, jak vůz správně umýt. Jsou také šetrnější k životnímu prostředí, protože se v některých z nich nepoužívá chemie,“ říká Emir Čorič ze společnosti Kärcher.

Udržitelnost tentokrát ve znamení norem ESG

Udržitelnost je v automobilovém průmyslu patrná již delší dobu. To, co je nyní nového, že se již i menší společnosti začínají připravovat na fungování směrnice CSRD, která již od roku 2024 platí pro velké firmy s více než 500 zaměstnanci a všechny, které mají akcie na burze dostupné k obchodování veřejností. V dalších letech se tato povinnost rozšíří i na menší podniky, ale nepřímo se jich to týká už teď.

„Tato směrnice bude mít v roce 2024 výrazný vliv na velké firmy. Aby ji dokázaly splnit, budou muset nově dodržovat a reportovat svoji uhlíkovou stopu ve všech svých aktivitách včetně vlastního vozového parku a dalšího využití dopravy, včetně dodavatelského řetězce,“ říká Jan Hřebabecký, CEO a zakladatel společnosti 3DDen.

Propojená vozidla a riziko kybernetické bezpečnosti

Výrobci automobilů řešili doposud otázky kybernetické bezpečnosti podle vlastního uvážení. Pracovní skupina při OSN ale přijala předpis č. 155, který nařizuje, že od července 2024 musí být všechna nově prodávaná auta na území EU chráněna proti kybernetickým útokům. Tento předpis se vztahuje na vozidla kategorie M a N, tedy osobní a nákladní automobily.

„K pojmům jako aktivní a pasivní bezpečnost se tedy u automobilů oficiálně přidává i kybernetická bezpečnost. Nový předpis požaduje, aby výrobci automobilů a jejich dodavatelé zavedli systém řízení kybernetické bezpečnosti, který zajistí, že kybernetická bezpečnost je integrována do životního cyklu vozidla. CSMS by měl zahrnovat procesy pro identifikaci, analýzu, hodnocení a řízení kybernetických rizik, stejně jako opatření pro prevenci, detekci, odezvu a obnovu po kybernetických incidentech,“ říká Ondřej Ševeček z Počítačové školy GOPAS.

Autonomní řízení

Technologie autonomního řízení se neustále vyvíjí a očekává se, že v roce 2024 dojde v této oblasti k výraznému pokroku. I když plně autonomní vozidla ještě nebudou samozřejmostí, lze očekávat, že sofistikovanější pokročilé asistenční systémy (ADAS) se stanou v nových automobilech standardem. Pravděpodobně uvidíme více autonomních vozidel úrovně 3 a 4, kde je lidský zásah za určitých podmínek minimální nebo není nutný. Tyto systémy pak povedou při používání ke zvýšení bezpečnosti a snížení nehodovosti.

Foto: archiv Aspen

Sdílejte tento článek na Facebooku