Lexus pro monackého knížete

Sdílejte tento článek na Facebooku

Společnost Lexus Europe získala od monackého knížete Alberta II speciální oprávnění panovníka, a stává se tak oficiálním dodavatelem Jeho Jasné Výsosti monackého knížete. Na znamení svého zasazení o ekologicky šetrnější řešení se jeho Jasná Výsost rozhodla použít vůz Lexus s hybridním pohonem při příležitosti sňatku se slečnou Charlene Wittstockovou plánovaném na sobotu 2. července 2011. Jeho Jasná Výsost se aktivně zajímá o podporu pokrokových řešení na ochranu životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj po celém světě. Pro tyto účely dokonce monacký kníže v roce 2006 založil Nadaci Alberta II. Monackého. Tato nadace dnes podporuje více než 150 projektů na sledování vývoje životního prostředí a ochranu druhů ohrožených změnami klimatu. Dále pomáhá v otázkách hospodaření s vodou v rozvojových regionech.

V nedávné době Jeho Jasná Výsost nadefinovala strategické směřování knížectví v oblasti trvale udržitelné mobility a požádala místní vládu, aby připravila plán s jasným zaměřením na prostředky mobility s nižšími dopady na životní prostředí. Tento plán se bude v průběhu příštího desetiletí realizovat.

Značka Lexus se svou průkopnickou a vyspělou technologií plně hybridního pohonu zajišťující svým vozům parametry emisí CO2 na vrcholu třídy a dalšími výhodami v oblasti ekologie, je potěšena, že může přispět k cílům definovaným Jeho Jasnou Výsostí a pomoci Monackému knížectví chopit se role mezinárodního srovnávacího měřítka v otázkách trvale udržitelné mobility.

Sdílejte tento článek na Facebooku
Předchozí článek
Následující článek