Výchova je věcí obou rodičů a dnes už je otcovská role dostatečně emancipovaná na to, abychom se nemohli vymlouvat, že