Je Česko zemí humanismu, evropanství, svobody, otevřené diskuse a občanské společnosti? Proč zrovna dnes tolik lidí tyto ideje odmítá či