Nanotechnologie při vyšetření neplodnosti muže

Sdílejte tento článek na Facebooku

Poprvé v České republice byly veřejně prezentovány výsledky využití mikroskopie atomových sil při vyšetření neplodnosti muže. Díky spolupráci s Nanobiotechnologickou laboratoří mají tak pacienti FN Brno možnost podstoupit vyšetření lidských spermií metodou AFM (Atomic force microscopy = mikroskopie atomových sil).

Tato metoda je výstižně nazývána jako „oko nanotechnologií“, umožňuje totiž rozlišení na úrovni jednotlivých molekul. Tím otevírá nové možnosti výzkumu také v oblasti lidské neplodnosti. Především vyšetření lidských spermií touto metodou může přinést nové poznatky o poškození spermií kyslíkovými radikály, oxidačním stresem, protilátkami a dalšími škodlivými látkami. Princip metody je zcela odlišný od klasických mikroskopických metod včetně elektronové mikroskopie, umožňuje především detailní pohled na povrch buňky. Kvalitní zobrazení spermie vyžaduje pečlivou přípravu vzorku, metodiku vyšetření a nastavení přístroje.

Poruchy plodnosti představují v současnosti závažný zdravotní problém, postihují přibližně každou šestou dvojici snažící se o těhotenství. Podílí se na nepříznivém demografickém vývoji v hospodářsky rozvinutých státech. Centrum asistované reprodukce Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno (CAR) se věnuje nejen léčbě neplodnosti, ale také výzkumu příčin a hledání nových vyšetřovacích a léčebných metod.

V roce 2009 se podařilo zcela zásadním způsobem rozšířit možnosti výzkumu v oblasti poruch plodnosti. Úspěšně byla navázána spolupráce s Národním centrem pro výzkum biomolekul, které patří ke světové špičce výzkumu. Personální a přístrojové vybavení umožňuje provádět vyšetření, která jsou v centru pozornosti současného vědeckého výzkumu lidských zárodečných buněk.

Další výzkum může přinést výsledky použitelné při vyšetření a léčbě poruch plodnosti muže. Nepříznivý trend snižování kvality spermatu je dobře znám – během 50 let se snížila průměrná koncentrace spermií ze 110 milionů na 1 mililitr na 60 milionů!!! Také v andrologických laboratořích jsou normální hodnoty spermiogramu v současné době spíše výjimkou.

Léčba poruch plodnosti je důležitá lidsky, medicínsky a celospolečensky. Úspěšná spolupráce s Národním centrem pro výzkum biomolekul může přinést výsledky použitelné v nových technologiích asistované reprodukce.

Sdílejte tento článek na Facebooku
Předchozí článek
Následující článek