Den učitelů nebo učitelek?

Sdílejte tento článek na Facebooku

Budeme přejmenovávat Den učitelů na Den učitelek? To není žádná řečnická otázka. Tento svátek, který připadá na 28. březen, se totiž ve skutečnosti týká z devadesáti pěti procent žen.Liga otevřených mužů upozorňuje, že podle MŠMT na prvním stupni základních škol učí necelých pět procent učitelů.

„Jsme přesvědčeni, že muži přinášejí do výchovy odlišná témata než ženy a jsou pro děti důležitým rolovým modelem.“ Říká Václav Šneberger z Ligy otevřených mužů (LOM), která se tématu zastoupení mužů v institucionální péči dlouhodobě věnuje. „Účast mužů ve výchově a vzdělávání chápeme jako plus pro muže, děti, ženy, instituce i celou společnost.“

Podle Václava Šnebergera nejsou muži pro práci motivováni: „Nejde jen o peníze, ale také o nízkou prestiž učitelského povolání. Pro muže, kteří jsou ve většině případů stále ještě hlavními živiteli rodin, není učitelské povolání snadnou volbou.“ Velkou roli podle něj hrají také společenské stereotypy. „Když muž učí ve školce, musí to pak dlouze zdůvodňovat, vlastně dokazovat, že je normální.“ Zapojení mužů do fungování vzdělávacích institucí přitom může vypadat různě.

A jaké jsou vaše zkušenosti s muži ve školství?

Sdílejte tento článek na Facebooku