Legendární Manéž Bolka Polívky slaví 55. dílem už třicet let od svého vzniku. Natáčelo se v pátek 20. října a