V létě již mnoho našich spoluobčanů vyměnilo tradiční pobyty u moře v Chorvatsku za baltské pobřeží Polska, které je, když