Havranům hrozí leukémie

Sdílejte tento článek na Facebooku

U lidí, kteří pracují v pohřebních službách, existuje zvýšené riziko vzniku rakoviny krve. Podle poslední studie je to způsobeno formaldehydem, který se používá při balzamování mrtvých těl.

Vědci zjistili, že počet úmrtí na specifickou formu leukémie – myeloidní leukémii – stoupá přímo úměrně s dobou, jakou respondenti v tomto oboru pracovali.

Podle časopisu Journal of the National Cancer Institute se jedná o první výzkum, který se touto problematikou zabýval.

„Předchozí studie zkoumaly úmrtnost na rakovinu lymfatických uzlin a nádory mozku u anatomů, patologů a pracovníků v pohřebnictví. Ti všichni přicházejí s formaldehydem do styku,“ vysvětluje Dr. Laura Freemanová z amerického Národního ústavu pro výzkum rakoviny.

Experti analyzovali údaje o 168 pracovnících, kteří zemřeli na různé typy leukémie, o téměř padesáti, kteří měli nádor mozku, a srovnávali je s 265 zaměstnanci ve stejném oboru, kteří zemřeli z různých jiných příčin.

Zjistilo se, že ti, kteří byli vystaveni balzamovací tekutině nebo těla přímo balzamovali delší dobu než jiní, měli větší pravděpodobnost, že u nich vznikne myeloidní leukémie.

„V současné době pracují ve Spojených státech více než dva miliony lidí, kteří se dostávají do styku s formaldehydem – anatomové, patologové a lidé, kteří manipulují s lidskými těly nebo biologickým materiálem,“ uvádí se ve studii.
Právě ta prokázala, co je příčinou zvýšeného počtu smrtelných onemocnění v těchto oborech.

Sdílejte tento článek na Facebooku