Čeští muži nevědí skoro nic o své prostatě

Sdílejte tento článek na Facebooku

Rakovina prostaty je nejčastější onkologické onemocnění u mužů a riziko jejího vzniku vzrůstá právě po 50. roce života, kdy by muži měli absolvovat pravidelně preventivní prohlídky. I přes velké osvětové a charitativní kampaně, jako je např. Movember, si muži často nepřipouštějí, že by se jich mohla rakovina prostaty týkat osobně.

Ačkoli si 78 % mužů starších 45 let uvědomuje, že na preventivní kontroly má docházet pravidelně po 40. či 50. roce, většina jich prohlídky zanedbává. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK, který porovnával přístup ke karcinomu prostaty u mužů mladších 44 let a starších 45 let.

Přestože se pětina dotazovaných mužů s karcinomem prostaty ve svém okolí již setkala, jen 60 % mužů starších 45 let a polovina mužů mladších 44 let si připouští, že by se rakovina prostaty mohla týkat jich osobně.

V současnosti žije v České republice odhadem více než 61 000 mužů se zhoubným nádorem prostaty a podle odhadů stoupne jejich počet do roku 2020 na 74 000. Rakovina prostaty se netýká jen starších mužů, pokud jí totiž v rodině někdo trpí, nemoc poznamená všechny blízké a zároveň u příbuzných vzrůstá riziko. Proto je důležité, aby povědomí o nemoci měli i mladí muži. Alarmující je současně zjištění, že ačkoli 78 % mužů ví, že by na prohlídku měli docházet od 40 nebo 50 let, 42 % mužů starších 45 let nechodí na prohlídky prostaty vůbec a čtvrtina (26 %) mužů byla jen jednou.

Pokud se jedná o moderní postupy v diagnostice rakoviny prostaty, potřebné informace nemá většina mužů. Data z průzkumu agentury STEM/MARK ukazují, že 71 % respondentů ve věku nad 45 let neví, co to je PSA. Právě prostatický specifický antigen, zkráceně PSA, by si ale měli muži nechat pravidelně testovat již od 40 nebo 50 let věku. Znalost PSA současně deklaruje jen 14 % mužů mladších 44 let. Karcinom prostaty nemá v počátcích žádné znatelné příznaky a odhalit ho může pouze vyšetření. Díky jednoduchému krevnímu testu, který zjistí hladinu prostatického specifického antigenu v krvi, se podaří s velkou pravděpodobností objevit rakovinu ještě v době, kdy ji lze vyléčit.

Největší skupina dotazovaných mužů (40 %) se domnívá, že rakovina prostaty je v raných stadiích většinou léčitelná, v pokročilých ale pouze výjimečně. Přestože jsou muži skeptičtí k úspěchu léčby pokročilých stadií, na preventivní prohlídky nedocházejí. Léčbu si asociují hlavně s operativním řešením a chemoterapií. Na druhou stranu 18 % mužů vůbec neví, jak se karcinom prostaty léčí. Ve věku, kdy by se muži o téma rakoviny prostaty měli zajímat již aktivně – od 45 do 59 let –, nezná možnosti léčby dokonce 46 % mužů. Moderní léčba dokáže při včasném odhalení onemocnění prostřednictvím vyšetření zajistit pacientovi kvalitní život. Je-li však nádor odhalen v pokročilejším stadiu, vyhlídky nemocných se rapidně zhorší. Nově vyvinutá tabletová léčba prodlužuje život pacientů a kromě ověřené účinnosti má také značně lepší bezpečnostní profil, kdy jsou vedlejší účinky omezeny na minimum.

Nejznámější osvětovou a charitativní kampaň Movember znají hlavně mladší muži, ale ani ti často nevědí, jaký je její účel. Zatímco 76 % mužů ve věku do 44 let přiznává, že nezná cíl Movemberu, akci vůbec nezná 40 %. Většina mužů (90 %) starších 45 let pak nezná účel Movemberu a název nic neříká 72 % mužů v této věkové kategorii. Cíl Movemberu si respondenti nejčastěji spojují s rakovinou prostaty, osvětou a také s knírem nebo vousy, ale základní účel akce jim uniká.

Sdílejte tento článek na Facebooku
Předchozí článek
Následující článek