Oblast Horního a Dolního Slezska představuje mimořádně zajímavou část dnešního Polska, jejíž historie je dosti spletitá. Region, který patříval pod