Preventivní prohlídky a vyšetření se různí dle jednotlivých věkových skupin a také dle pohlaví. Preventivní prohlídky a vyšetření jsou důležité